Kaip Rašyti Oficialų Ir Neoficialų Laišką: Pavyzdžiai Ir Taisyklės

Laiško rašymas – pagrindinis įgūdis, kurį naudosite versle, mokykloje ar kurdami asmeninius santykius, kad perduotumėte informaciją, pademonstruotumėte geranoriškumą ar tiesiog parodytumėte meilę.

Laiškų rašymas turi savo taisykles – kaip nurodyti adresatą ir laiško temą (antraštę), kaip tinkamai pasisveikinti, išdėstyti laiško tekstą ir atsisveikinti. Laiško rašymas yra tiek protokolo (griežtos reglamentacijos), tiek etiketo (patarimų) dalykas. A. Lydeka savo knygoje „Protokolas“ aptaria dalykinių elektroninių laiškų rašymą, nurodydamas, kad privaloma nurodyti laiško temą (antraštę), kad gavėjas iš anksto žinotų informaciją apie laiško turinį. Taip pat būtina tinkamai pasisveikinti ir atsisveikinti, o laiško tekstas turi būti struktūrizuotas, kiekviena mintis pateikiama atskiroje pastraipoje, jas atskiriant tuščia eilute. Šis straipsnis – pagrindinis vadovas, kaip tinkamai išdėstyti savo mintis popieriuje.

1 METODAS. OFICIALAUS LAIŠKO RAŠYMAS

 1. Žinokite, kada reikia rašyti oficialų laišką. Rašykite oficialų laišką kreipdamiesi į asmenį, kurį pažįstate tik iš profesinės perspektyvos. Tai apima laiškus, skirtus vyriausybės departamentams ar įmonėms.
 • Oficialūs laiškai turėtų būti rašomi kompiuteriu ir atspausdinami. Siūloma pasinaudoti bet kurią teksto kūrimo ar redagavimo priemone / programa, pavyzdžiui, „Microsoft Word“, „OpenOffice“ ar „Text Edit“. Jei laiškas skubus arba gavėjas teikia pirmenybę el. laiškui, galite siųsti ir el. laišką.
 • Kreipdamiesi į dabartinį viršininką ar bendradarbį, galite būti mažiau oficialūs. Tokiais atvejais rekomenduojama siųsti ir el. laiškus.
 1. Laiško viršuje nurodykite savo adresą ir šios dienos datą. Puslapio viršuje, kairėje pusėje pateikite savo asmens duomenis (vardą ir pavardę) bei adresą. Jei rašote verslo laišką, naudokite savo įmonės pavadinimą ir adresą arba tiesiog rašykite ant įmonės firminio blanko. Bet kuriuo atveju turite nurodyti šios dienos datą.
 • Turi būti nurodoma tiksli data. Pirmenybė teikiama datos rašymui ilgesniu būdu – 2014 m. rugsėjo 19 d.
 • Rašydami el. laišką datos galite nenurodyti.
 1. Nurodykite gavėjo vardą ir adresą. Išskyrus el. laiškus, turite praleisti dvi tuščias eilutes ir nurodyti asmens, kuriam rašote, kontaktinę informaciją. Pateikite šiuos duomenis atskirose eilutėse:
 • Visas vardas ir pavardė
 • Įmonės ar organizacijos pavadinimas (jei reikia)
 • Visas adresas (prireikus naudokite dvi ar daugiau eilučių)
 1. Naudokite tinkamą pasisveikinimą. Naujoje laiško eilutėje pasisveikinkite su laiško gavėju, vartodami pasisveikinimo frazę ir kreipinį arba tik pasisveikinimą. Neutralūs pasisveikinimai yra ,,Labas rytas“, ,,Laba diena“. O kreipinius reikėtų vartoti tik įvardžiuotine forma – „Gerbiamasis Direktoriau“, „Brangieji kolegos“ ir kt. Galima naudoti tik pavardę arba vardą ir pavardę, bet nerekomenduojama vartoti tik vieno vardo. Esant poreikiui, galima įtraukti pareigas. Sveikinantis kreipinys gali būti rašomas mažąja raide: ,,Laba diena, gerbiamoji direktore“, ,,Labas rytas, mieli kolegos“ ir pan., tačiau stilistiniais sumetimais, kreipiantis mandagiai, kreipinys gali būti rašomas didžiąja raide.
 • Jei žinote asmens pareigas, bet nežinote asmens vardo, galite rašyti, pavyzdžiui, „Gerbiamasis sveikatos ministre“. Paprastai vardą įmanoma rasti atlikus paiešką internete.
 • Jei neturite konkretaus kontakto, parašykite „Gerbiamajam Ponui ar Poniai“ arba „Interesantams“. Tai skamba šiek tiek senamadiškai, bet vartoti galima.
 1. Parašykite tekstą. Oficialūs laiškai turėtų būti rengiami aiškiai nurodant tikslą. Venkite sutrumpinimų, pateikite konkrečius klausimus. Laiškai turi būti taisyklingi, todėl atkreipkite dėmesį į rašybą bei gramatiką arba jei nesate raštingas, paprašykite draugo pagalbos. Rašant laišką turi būti paliekamos atitinkamos paraštės, rašoma taisyklinga lietuvių kalba (lietuviškomis raidėmis), su visais skyrybos ženklais. Negalima rašykite viso laiško didžiosiomis raidėmis.
 • Jei kreipiatės oficialiu laišku, stenkitės viską išdėstyti trumpai ir konkrečiai. Jei rašote tolimam giminaičiui ar pažįstamam, tuomet dėl socialinių priežasčių laiškas gali būti ilgesnis. Bet kuriuo atveju geriausia neviršyti puslapio apimties.
 1. Laiško pabaigoje vartokite baigiamąsias (atsisveikinimo) frazes. Tai padeda užmegzti glaudesnį ryšį su laiško gavėju. Po paskutinės laiško pastraipos praleiskite dvi tuščias eilutes ir parašykite baigiamąją frazę. Rašydami oficialius laiškus, vartokite frazes „Pagarbiai“, „Nuoširdžiausi linkėjimai“ arba „Linkėjimai“. Atsisveikinant galima palinkėti geros dienos arba parašyti, kad laukiate atsakymo, bet tai nėra būtina.
 • Jei norite išlaikyti laiško oficialumą, palikite maždaug keturias eilutes tarp baigiamosios frazės ir savo vardo. Atspausdinkite laišką ir toje tuščioje vietoje pasirašykite mėlynu arba juodu rašalu.
 • Oficialiame el. laiške nurodykite savo vardą po baigiamosios frazės.
 1. Sulankstykite laišką (nebūtina). Jei laišką siunčiate paštu, sulenkite jį į tris dalis. Lenkite lapo apačią į viršų taip, kad būtų užimti du trečdaliai lapo. Tada nulenkite viršutinę dalį taip, kad kraštas atitiktų popieriaus apačią. Tokiu būdu sulenkus laišką užtikrinama, kad jis tilps į voką.
 2. Ant voko nurodykite adresą (nebūtina). Voko centre nurodykite visą gavėjo adresą, pavyzdžiui:
 • Ponui Jonui Smitui
 • Gražioji g. 123, Šiauliai
 • Lietuva
 1. Ant voko nurodykite atgalinį adresą (nebūtina). Jei pašto tarnyba dėl kokių nors priežasčių negalės pristatyti jūsų laiško, ji išsiųs laišką atgal nurodytu atgaliniu (grąžinimo) adresu be jokio papildomo mokesčio. Parašykite savo adresą taip, kaip rašytumėte gavėjo adresą (nurodyta aukščiau).

2 METODAS. NEOFICIALAUS LAIŠKO RAŠYMAS

 1. Įvertinkite, kiek jūsų laiškas turi būti oficialus. Laiško oficialumas priklauso nuo jūsų santykių su gavėju. Apsvarstykite šias gaires:
 • Jei rašote tolimam ar pagyvenusiam giminaičiui ar pažįstamam asmeniui, parašykite pusiau oficialų laišką. Jei tas asmuo jums anksčiau yra rašęs, laišką galite siųsti ir el. paštu. Vis dėlto ranka rašytas laiškas yra saugesnis variantas.
 • Jei laiškas skirtas artimam draugui ar šeimos nariui, tinka tiek el. laiškas, tiek ranka parašytas laiškas.
 1. Pradėkite nuo pasisveikinimo. Pasisveikinimas, kurį vartosite, priklauso nuo jūsų santykių su laiško gavėju, taip pat nuo laiško formalumo. Štai keletas pasirinkimų:
 • Jei rašote pusiau formalų laišką, galite pasisveikinti „Gerbiamasis direktoriau“ arba „Laba diena, kolega“. Naudokite gavėjo vardą arba mandagumo frazes.
 • Jei rašote neoficialų laišką, galite vartoti tokį pasisveikinimą kaip „Labas“ arba „Sveikas“.
 1. Pradėkite rašyti tekstą. Iš naujos eilutės pradėkite dėstyti laiško turinį. Jei rašote asmeninį laišką, pirmiausia paklauskite kaip gyvena gavėjas. Tai gali būti net ir tokia abstrakti frazė kaip „Tikiuosi, kad tau viskas gerai“ arba tiesioginis klausimas „Kaip sekasi?“. Įsivaizduokite, kad gavėjas yra priešais jus; kaip su juo kalbėtumėtės?
 2. Aptarkite / pristatykite temą, kuria norite bendrauti. Pagrindinis laiško tikslas yra bendravimas. Praneškite kitam asmeniui, kas vyksta jūsų gyvenime, įskaitant detales. Pavyzdžiui, laiške močiutei neužtenka parašyti „Ačiū už dovaną“, rekomenduojama parodyti jai, kad jums tai reikšminga: „Aš su savo draugais praleidau visą naktį žaisdamas Tavo dovanotą žaidimą. Ačiū!“ Kad ir kokia tema būtų, laiške daugiausia dėmesio turėtų būti teikiama pasidalijimui informacija.
 • Žinokite, ko nerašyti. Laiškas, parašytas su pykčiu ar keliantis gailestį, nėra tas laiškas, kurį turėtumėte siųsti. Jei jau parašėte tokį laišką ir nesate tikri, ar jį siųsti, atidėkite jo siuntimą kelioms dienoms, o paskui dar kartą perskaitykite ir tik tada jį siųskite.
 1. Tinkamai baikite laišką. Rašant neformalų laišką, pabaiga turi atskleisti jūsų santykius su gavėju. Jei rašote sutuoktiniui, brangiam draugui ar artimam šeimos nariui, galite naudoti frazę „Su meile“. Jei rašote pusiau formalų laišką, galite rašyti „Pagarbiai“ ar „Su geriausiais linkėjimais“.
 • Daug galima suprasti iš paskutinio sakinio. Jis gali būti ir labai santūrus, ir originalus, ir šmaikštus. Pavyzdžiui, atsisveikindami galite rašyti „Nuolankus ir atsidavęs Tavo gerbėjas“ ir nurodyti savo vardą.
 • Jei užmiršote ką nors paminėti laiške, naudokite P.S. (angl. Postscript – liet. po parašymo) ir pateikite norimą informaciją.
 1. Išsiųskite laišką. Įdėkite laišką į voką ir išsiųskite jį.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 1. Kaip rašyti laišką MLA formatu?

Parašykite savo adresą viršuje, kairėje lapo pusėje. Kitoje eilutėje nurodykite datą ilguoju būdu (2019 m. lapkričio 7 d.). Jei tai oficialus ar verslo laiškas, praleiskite eilutę ir nurodykite gavėjo pavadinimą, vardą ir pašto adresą. Vėl praleiskite eilutę ir rašykite pasisveikinimo kreipinį po kurio dėkite kablelį (pavyzdžiui, „Gerbiamasis Jonai,“). Kiekvieną naują mintį pradėkite naujoje eilutėje. Laiško pabaigoje nurodykite atsisveikinimo frazę (pavyzdžiui, „Pagarbiai“), tuomet palikite dviejų eilučių tarpą (parašui) ir parašykite savo vardą.

 1. Kaip geriausia pradėti laišką?

Tai labai priklauso nuo gavėjo ir nuo laiško oficialumo. Jei laišką rašote asmeniui, kurį gerai pažįstate, galite kreiptis į jį vardu. Oficialesnėms situacijoms naudokite mandagumo frazes (pavyzdžiui, Ponia Lina). Kreipinys „Gerbiamasis“ yra visuotinai priimtinas daugeliu atvejų, tačiau galima naudoti ir „Brangieji“ tiems, su kuriais bendraujate artimiau.

 1. Kaip parašyti laišką draugui?

Kai laišką rašote draugui, turite daug laisvės ir galimybę „nusižengti taisyklėms“. Jei jus ir jūsų draugą sieja artimi santykiai, galite naudoti labai neformalias frazes (Ei, Tomai!) Tačiau taip pat galite išlaikyti ir oficialumą, jei jums patinka tradicinis laiškų rašymo būdas. Laišką baikite fraze, atskleidžiančia laiško nuotaiką ir jūsų santykius, pavyzdžiui, „Visada Tavo draugas“ ar pan.

 1. Mano lietuvių kalbos žinios nėra labai geros. Kaip man parašyti gerą laišką?

Paprašykite pagalbos raštingo žmogaus. Jei jūsų lietuvių kalbos žinios labai silpnos, paprašykite, kad kas nors parašytų laišką už jus. Laišką jis turėtų pradėti nuo „rašau (jūsų vardas) vardu“.

 1. Kuo skiriasi kablelis ir dvitaškis?

Kablelis naudojamas, kai sakinyje yra kreipinys. Pavyzdžiui, „Man patinka gaminti maistą, mano draugai“. Dvitaškis vartojamas kai norima atkreipti dėmesį į tai, kas parašyta toliau. Jis naudojamas pateikiant sąrašą ar citatą. Pavyzdžiui, „Patiekalo ingredientai: vištiena, ananasai, burokėliai“. Kabliataškis naudojamas, kai norima atskirti du sakinius, iš esmės jis gali būti naudojamas ir vietoj taško. Pavyzdžiui, „Man patinka mėlyna spalva; mano draugei patinka rožinė spalva.“

 1. Kaip parašyti pasiteiravimo laišką?

Pradėkite nuo oficialaus pasisveikinimo, pavyzdžiui, „Gerbiamasis Pone / Ponia“, jei nežinote asmens vardo. Būkite mandagūs ir konkretūs. Jei klausiate informacijos, tiesiog pasakykite „Aš noriu pasiteirauti apie …“. Trumpai paaiškinkite, kodėl rašote laišką. Pabaigoje padėkokite  už pagalbą ir skirtą laiką.

 1. Kodėl „Gerbiamasis“ yra toks dažnas pasisveikinimas?

Tai labai senas žmonių įprotis. „Gerbiamasis“ beveik visada naudojamas oficialiuose laiškuose.

 1. Kurioje laiško vietoje reikėtų pasirašyti?

Baigiamoji frazė („Pagarbiai“) ir parašas gali būti kairėje arba dešinėje laiško pusėje. Kairėje pusėje pasirašoma oficialesniuose laiškuose.

 1. Kurioje laiško pusėje rašyti adresą?

Rašykite savo adresą viršuje, dešiniajame laiško kampe. Kairėje pusėje nurodykite gavėjo adresą.

 1. Ar padėkos laiškas turėtų būti formalus ar neformalus?

Padėkos laiškai paprastai būna formalūs (oficialūs), nebent rašote artimam draugui. Tad šiuo atveju reikia prisitaikykite prie gavėjo.

PATARIMAI

 • Stenkitės, kad laiškas būtų sutelktas į tai, kas domina gavėją.
 • Po „Gerbiamasis“ ir kitų pasisveikinimų paprastai rašomas kablelis.
 • Rašydami skundą būkite kuo mandagesni – tokiais atvejais, tikėtina, gausite palankų atsakymą.
 • Jei rašote neformalų laišką, naudokite kokybiškesnį popierių.
 • Jei siunčiate oficialų ar pusiau oficialų el. laišką, įsitikinkite, kad jūsų el. pašto adresas yra tinkamas. Laiškas iš „sweetstar189“ bus vertinami prasčiau, nei laiškas iš „jonas.smitas“.
 • Laiškus rašykite mėlynu arba juodu rašalu.
 • Nepamirškite teisingai nurodyti adreso.
 • Pradėkite pastraipas iš naujos eilutės.
 • Nepamirškite bent du kartus patikrinti (perskaityti) parašyto laiško.