Kaip Sureguliuoti Plastikines Balkono Duris?

Sureguliuoti plastikines balkono duris gali atrodyti sudėtinga, tačiau norint sutaupyti pinigų, šį veiksmą galima atlikti ir patiems. Kai kurioms balkono durims sureguliuoti užtenka tik šešiakampių raktų komplekto, tačiau gali būti, kad kitoms sureguliuoti prireiks ir skirtingų dydžių kryžminių atsuktuvų ir tvirto plokščio atsuktuvo. Norint tinkamai sureguliuoti plastikines balkono duris, turite žinoti, kad dažniausiai yra reguliuojami trys dalykai, t.y. vyriai, atsakomoji plokštelė ir užspaudimo lygis, priklausomai nuo to, kiek durys yra išsireguliavusios.

Balkono durų reguliavimas:

Plastikinės balkono durys paprastai turi tris vyrius, o jų kiekvienas – po du reguliavimo taškus: vienas taškas yra ant rėmo esančio vyrio dalies, o kitas – ant varčios. Reguliuojant vyrius galima durų varčią pakelti arba nuleisti, pastumti į kairę arba dešinę ir pakeisti pasvirimo kampą, atsižvelgiant į tai, kokius veiksmus reikia atlikti geram durų reguliavimui. Dažniausiai plastikines duris reikia reguliuoti tada, kai jos nusėda ir pradeda kliūti tiek uždarant, tiek atidarant.

Durų varčios pakėlimas ir nuleidimas:

Reguliavimui turite naudoti šešiakampį raktelį.

Kai norite pakelti aukštyn durų varčią, turite atlikti šiuos veiksmus:

 • Dažniausiai durų vyriai būna uždengti dangteliu, todėl naudodami plokščią atsuktuvą ar peilį nuimkite dangtelį;
 • Raskite skylę šešiakampiui rakteliui, kuri gali būti vyrio apačioje arba viršuje, ir į ją įkiškite raktelį;
 • Tada sukite raktelį atitinkama kryptimi, atsižvelgiant į tai, ar jums reikia pakelti, ar nuleisti varčią;
 • Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte varčią aukštyn, sukite prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte.
 • Reguliuokite vieną vyrį iki reikiamos padėties ir kelkite duris aukštyn, o kai pasiekiate reikiamą padėtį, tada reguliuokite likusius vyrius.
 • Kai pajusite, kad vyriai pradeda sunkiau suktis, tada reiškia, kad pasiekėte tokią pat padėtį kaip pirmasis jau sureguliuotas vyris ir toliau sukti nebereikia.
 • Visi durų vyriai turi vienodai laikyti varčią ir taip pasidalinti tenkančias apkrovas, todėl turite juos visus sureguliuoti vienodai.

Kai norite nuleisti durų varčią žemyn, tai galite padaryti dviem būdais:

 • Po truputį nuleidinėkite visus vyrius paeiliui.

Arba

 • Du durų vyrius nuleiskite daug žemiau, o su trečiuoju vyriu reguliuokite varčią iki reikiamos padėties.

Durų varčios reguliavimas į šonus:

Norėdami sureguliuoti varčią į šonus, turėsite reguliuoti vyrio dalis, esančias ant varčios. Įsidėmėkite, kad jei ant vyrio yra ertmė šešiakampiui raktui, tada galima atlikti reguliavimą nenuėmus apdailos dangtelio, jei ne – tada pirmiausia jį nuimkite. Apdailos paprastai būna tvirtinamos dviem būdais, t.y. tiesiog užspaudžiamos ir nusiima plokščio atsuktuvo ar peilio pagalba arba būna prisukti varžteliu. Jei norite sureguliuoti durų varčią į šonus, tada turite atlikti šiuos veiksmus:

 • Nuimkite vyrio apdailą, jei ji yra;
 • Raskite skylę šešiakampiui rakteliui ir įkiškite jį į skylę;

Jei bandant sukti šešiakampį raktelį jo neįmanoma pasukti arba jis sukasi ypač sunkiai, tada nuėmę apdailos dangtelį turėtumėte apžiūrėti vyrio konstrukciją. Būna, kad tokiu atveju yra padėtį užfiksuojantis varžtas (-ai), kuriuo vyris yra pritvirtintas, todėl jis turi būti atlaisvintas ir tik tada galėsite reguliuoti varčios padėtį.

 • Tada sukite raktelį į vieną arba kitą pusę, priklausomai nuo to, kaip reikia sureguliuoti varčią;

Įsidėmėkite, kad reguliuoti visus vyrius reikia vienodai, todėl būtina skaičiuoti, kiek kartų yra pasukamas raktelis. Tiek pat kartų sukite ir reguliuodami kitą vyrį. Dažniausiai sukant pagal laikrodžio rodyklę, varčia juda į vyrių pusę, o sukant prieš laikrodžio rodyklę – tolsta nuo vyrių.

Durų varčios pasvirimo kampo reguliavimas:

Norint sureguliuoti durų varčios pasvirimo kampą, reikia naudoti tą patį varžtą, kaip ir reguliuojant varčią į šonus. Tačiau norint pakeisti pasvirimo kampą vienas vyris turi būti nereguliuojamas. Taigi, jums reikia atlikti šiuos veiksmus, jei norite pakeisti varčios pasvirimą:

 • Nuimkite vyrio apdailą, jei tokia yra;
 • Raskite ertmę šešiakampiui rakteliui ir įkiškite į jį;
 • Priklausomai nuo poreikio, reguliuoti reikia: viršutinį ir vidurinį vyrius arba apatinį ir vidurinį vyrius;
 • Viršutinis arba apatinis vyris sukami du kartus daugiau nei vidurinis, pvz., viršutinio vyrio varžtą pasukote 4 kartus, tokiu atveju vidurį varžtą reikia sukti 2 kartus;
 • Įsidėmėkite, kad varžtai sukami vienoda kryptimi.

Šitas plastikinių balkono durų reguliavimas atliekamas, kai už slenksčio ar grindų dangos kliūna spynos pusėje esantis durų kampas. Tokiu atveju varčios pasvirimo kampas yra reguliuojamas viduriniu ir viršutiniu vyriumi, kad varčia būtų pastumta link vyrių. Arba varčios pasvirimo kampas yra reguliuojamas viduriniu ir apatiniu vyriumi, kad varčia būtų pastumta link spynos pusės. Reikiamą reguliavimo būdą reikia pasirinkti atsižvelgiant į reguliavimo galimybes ir esamą situaciją.

Įsidėmėkite tai, kad jei, visgi, manote, jog nesugebėsite tinkamai atlikti sureguliavimo, tokiu atveju verčiau kreiptis į specialistą, kuris tai atliks greitai ir profesionaliai. Tačiau jei nusprendėtė pats sureguliuoti, tada įsidėmėkite, kad kiekvieną varžto pasukimą turite skaičiuoti tam, kad po to būtų lengviau grįžti į pradinę padėtį, jei iš pirmo karto nepasisektų sureguliuoti.